ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЕТАЯ

“Умножи лесно” в класните стаи

“Умножи лесно” в класните стаи

Тази есен предложихме на различни начални учители от страната да изпробват играта “Умножи лесно” и книжката “Умножение без уморение” в своите класове и да ни кажат как са ги приели децата. Ето какво четем:

"В двата класа, в които преподавам математика, прочетох някои от забавните стихове и показах картите. Предложих на децата да изтеглят по една карта /някои от тях се похвалиха, че през лятото са учили таблицата/ и да се опитат да решат задачата. Включиха се с голям ентусиазъм и тези, които не я бяха учили, защото им бяха забавни и интересни цифрите, изобразени като вкусни, прясно изпечени сладки. (повече) Аз помагах при отговорите, защото все още не сме стигнали до тези уроци. Децата много се забавляваха и се смяха от сърце на стихотворението за осмицата.

Помагалото е забавно, интересно и провокира интереса на децата. По моята скромна преценка ще ни е полезно в работата. Има възможност да се осъществят различни игри, състезания по екипи, които едновременно да за забавни за децата и полезни за усвояването на знанията. Още от миналата година с колегите си се стремим да изграждаме у децата навици за работа в екип. Според нас това е много полезно и прагматично умение, нужно на всяка личност в нашето съвремие. За тях е много трудно, защото всяко дете иска да е лидерът в групата. Търсим различни форми, начини, средства и методи, за да постигаме целите си. Още веднъж Ви благодаря за предоставената възможност да обогатим работата си!”

Ето няколко идеи за използване на “Умножи лесно” в класните стаи:

  КАК ДА ИЗПОЛЗВАМE КОМПЛЕКТА КАРТИ „УМНОЖИ ЛЕСНО”

1. За нагледност при преподаване.  Използвайте цветните карти, за да привлечете вниманието на децата, докато им преподавате правилата за умножение по съответното число.  Забодете ги върху коркова дъска и обсъдете отговорите заедно с децата. За следващия час разместете местата на отговорите. За разлика от традиционната таблица, този вид наглед позволява да се съсредоточите върху по-малко на брой правила, изучавани в съответния час – а и да разместите реда на числата, за да се уверите, че децата наистина ги знаят, а не ги учат като стихотворение!

2. Аптекарски шишета (Определяне на сравнителната големина на числата) Вдигнете пет ученика на дъската. Раздайте им по една карта и им поръчайте да се подредят според големината на произведенията на числата върху картите си. Попитайте класа дали подредбата е правилна. Използвайте само тази част от картите, която отговаря на преподадения до момента материал.

3. Игра на „Преселение” Разделете децата на два отбора и ги стройте в колонки по 1. Раздайте на всяко дете по една карта. Нека първите деца от двете колонки покажат картите си и пресметнат резултата. Детето, което получи по-голямо произведение, отвежда другото дете в своя отбор, като двете застават на края на колонката. Печели отборът, който събере повече деца до края на часа.

4. За бързоуспяващи ученици. Почти във всеки клас има поне двама многознайковци, които решават задачите преди другите и тъй като скучаят, започват да пречат. Сложете ги на последния чин и им дайте картите, за да играят като на „Война” – тестето се разделя на две части, всеки обръща най-горната карта от своите и този, който има по-голямо произведение, „обира” картата на партньора си. Печели този, който събере всички карти (или има повече при биенето на звънеца). Алтернативно: Поръчайте им да намерят всички карти, които имат еднакъв резултат. (Напр. всички произведения на 0 с друго число; 2х6 и 4х3, 2х8 и 4х4).

5. Математическо „Бинго”. В тази игра децата ще трябва да разпознават произведенията като резултат от умножението на две числа – умение, което ще им помогне да делят.
Раздайте тази част от картите, която се отнася към преподадения вече материал (например само тези, които имат 5 и 2). Разделете учениците на групи (например по колонки). Нека едната колонка имат карти с 5, а другите – с 2. Кажете:  Аз ще пиша на дъската числа, а вие ще следите дали някоя от вашите карти съответства на написаното число. Ако видите съответствие, вдигнете високо картата. Всяко познато число носи точка на вашия отбор; всяко сгрешено отнема по точка.
Ако всеки от учениците има комплект, можете да не раздавате, а просто да им кажете да извадят съответната част от тестето и да проверяват дали имат търсените числа. В такъв случай ще можете бързо да разберете кои деца се затрудняват с таблицата, без да губите време да проверявате контролни.

6. У дома. Най-голяма е ползата от комплекта като игра за самостоятелна подготовка; тя осигурява достатъчно повторения, за да се запомни материалът и да можете да преминете спокойно нататък. Насърчете родителите да осигурят на децата индивидуален комплект; без аритметичните правила децата не си създават необходимия усет към математиката, който полага основата за горните класове.

Количката е празна

Последно от Блог

Честит ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА!

С детската книга започваш разговор между детето, което си бил, и своето собствено дете. И тези две деца могат да бъдат приятели. (илюстрация от...

Пролетно намаление за пътешественици!