ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЕТАЯ

Таблица за умножение

Количката е празна