ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЕТАЯ

Казвах ли ти аз (Ая Ганева, илюстрация Ася Колева)

Казвах ли ти аз (Ая Ганева, илюстрация Ася Колева)

Имало едно време едно чудовище. То имало 27 очи, 54 ръце и 168 крака и докато си изпере и обуе чорапите, те пак се изцапвали откъм другия край. Помолило царя за помощ.
- Ще ти помогна, - казал царят, - но първо трябва да изпълниш следната задача: иди през девет земи в десета, през гори от шоколад, през лимонадени реки, и намери вълшебния дар, който ще ти помогне да се превърнеш в човек. Само че по пътя не трябва да разговаряш с никого, иначе ще се объркаш и ще вземеш нещо друго.

Тръгнало чудовището. Само че заръките на царя не ги запомнило докрай, пък и това, дето го запомнило, не се стараело много да го спазва. Отначало не говорело с хората, защото се чувствало важно те да го заговарят, а то да мълчи, но после взело да си приказва, а и, разбира се, изяло целите шоколадови гори и изпило целите лимонадени реки. И както нагъвало цели дървета, ставало все по-дебело и по-дебело, изпълнило цялата Земя, а после станало отделна планета и на него се заселили извънземни.

Количката е празна